Μήνυμα Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

Αρχική/Μήνυμα Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
Μήνυμα Περιφερειάρχη Πελοποννήσου 2017-05-09T12:36:31+00:00

Μήνυμα Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την Ημέρα της Ευρώπης, Άργος 6 Μαΐου 2017

«Το όραμα για μια ενωμένη Ευρώπη προέκυψε ως υπερβατική αναγκαιότητα, μετά τους δύο παγκοσμίους πολέμους. Αυτό που πάντοτε τη χαρακτήριζε ήταν ο πλούτος της πολιτισμικής και πολιτικής διαφορετικότητάς της και σε αυτή τη διαφορετικότητα οφείλεται η διαχρονική πολιτική και κοινωνική πρωτοπορία της.

Σήμερα, ωστόσο, η πρωτοπορία αυτή απουσιάζει λόγω του ελλείμματος πολιτικής που διαπιστώνεται και το οποίο θέτει ως κύριο διακύβευμα το διαχωρισμό στην Ευρώπη της κινητικότητας και στην Ευρώπη της ακινησίας.

Παρατηρείται ακόμα μια εσωτερική αντίφαση στην Ευρωπαϊκή οικογένεια, η οποία δεν έχει σχέση με την παράδοσή της. Οι αρχές που τη διαμόρφωσαν δεν ισχύουν σήμερα, καθώς επικρατεί ανισότητα στην κοινή πορεία των πολιτισμών. Σε αυτή την κοινή πορεία θα έπρεπε να στοχεύουν οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επενδύουν οι Ευρωπαίοι πολίτες.

Είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής οικογένειας γιατί αυτό είναι απόφασή μας ως λαός να συμμετάσχουμε σε ένα δημιουργικό περιβάλλον, παρά τους τριγμούς που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει.

Στο πλαίσιο αυτό βασικός άξονας του πολιτικού οράματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι να καταστεί σύγχρονη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια της Αειφορίας. Και αυτό γιατί πιστεύουμε ότι παραμένουν επίκαιρα, τόσο το πολιτικό όραμα του Σουμάν για μια υπερεθνική πολιτική οντότητα που θα εξασφαλίζει την ειρηνική συνύπαρξη, όσο και οι στόχοι της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής της Συνθήκης της Λισαβόνας που θα εξασφαλίσουν την ευημερία όλων των Ευρωπαίων πολιτών».

Πέτρος Τατούλης
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου