Τι είναι το Europe Direct

Αρχική/Τι είναι το Europe Direct
Τι είναι το Europe Direct 2017-01-31T12:16:33+00:00

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι μέρος ενός πανευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων Πληροφόρησης, τα οποία απαριθμούνται συνολικά σε 502 σε όλη τα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ των οποίων τα 19 βρίσκονται στην Ελλάδα.

Το δίκτυο των κέντρων πληροφόρησης EUROPE DIRECT αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την ΕΕ, ειδικότερα όσον αφορά στα δικαιώματα των πολιτών της και στην ενίσχυση της συμμετοχής του πολίτη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στις πολιτικές της ΕΕ.

Σκοπός των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT είναι να αποτελέσουν διαύλους επικοινωνίας με όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, καθώς και να υποστηρίξουν και να συμπληρώσουν το έργο των Αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Γραφείων Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη – μέλη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Υπάγονται στη Γενική Δ/νση Επικοινωνίας της ΕΕ και βρίσκονται υπό τον συντονισμό και την εποπτεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κάθε κράτος – μέλος.

Παρέχει στους πολίτες υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες, μέσω των οποίων το κοινό μπορεί να αποκτά πληροφορίες, συμβουλές, βοήθεια  και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την ΕΕ ,τη νομοθεσία, τις πολιτικές ,τα προγράμματα και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που απορρέουν από αυτά

Δικτυακός τόπος του Europe Direct : http://europa.eu/europedirect/index_el.htm

Ιστορία της υπηρεσίας EUROPE DIRECT

1996 – 2004

1996 : Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοίγει μια υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να απαντά σε αιτήσεις πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητές της.

Μια μικρή ομάδα χειριστών μέσα στην Επιτροπή διαχειρίζεται αυτές τις ερωτήσεις και παρέχει συμβουλές σχετικά με το πώς να βρει κανείς τη ζητούμενη πληροφορία. Επίσης το 1996, ως τμήμα της πρωτοβουλίας «Πρώτα οι πολίτες» με την οποία προωθούνται τα δικαιώματα των πολιτών στην εσωτερική αγορά, δημιουργείται ένα κέντρο ταχείας απάντησης για να αποστέλλει οδηγούς και πληροφοριακά δελτία στους αιτούντες.

1998: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνήλθε στο Cardiff εισηγήθηκε τη δημιουργία ενός μόνιμου κέντρου κλήσεων με το όνομα EUROPE DIRECT ώστε να παράσχει μια εύχρηστη άμεση πρόσβαση για πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με την Ένωση.
H πρόσβαση καθίσταται δυνατή στην υπηρεσία από τα 25 κράτη μέλη και στις 20 επίσημες γλώσσες με έναν ενιαίο αριθμό ατελούς κλήσης με πρόσβαση από οποιοδήποτε σταθερό τηλέφωνο στα κράτη μέλη και από κινητά τηλέφωνα στις περισσότερες χώρες : τον 00 800 67891011.

2005 – 2013

Δημιουργείται η νέα γενιά του δικτύου πληροφόρησης «EUROPE DIRECT» ως ενοποιημένο δίκτυο πληροφόρησης για το ευρύ κοινό με την συγχώνευση των δικτύων «Info Points Europe» και «Carrefour».

2007: Η υπηρεσία επεκτείνεται σε δύο νέα κράτη μέλη, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, και είναι διαθέσιμη σε 3 επιπλέον επίσημες γλώσσες: βουλγαρικά, Ρουμανικά και Ιρλανδικά.

2013: Με την ένταξη της Κροατίας (1-7-2013) η υπηρεσία είναι διαθέσιμη και στα Κροατικά.

Σήμερα η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε 24 γλώσσες.

Πώς λειτουργεί;

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – EUROPE DIRECT – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, όπως και τα υπόλοιπα κέντρα στην Ε.Ε., λειτουργεί υπό την αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας (DG Communication).

Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας εκτελεί τα καθήκοντά της υπό την εποπτεία του εκάστοτε Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει σαν στόχο την ενημέρωση και την επικοινωνία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. (Ευρωπαϊκών πολιτικών και δραστηριοτήτων).

Για να επιτύχει την αποστολή αυτή, συντονίζει τις δραστηριότητες των Αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάθε χώρας και παρέχει στρατηγικές κατευθύνσεις και υποστήριξη στη διαχείριση του δικτύου EUROPE DIRECT στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Αποστολή των ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – EUROPE DIRECT είναι να αποτελούν ένα μόνιμο δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών και των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, οργανισμών και διοργανικών υπηρεσιών.

Για οποιονδήποτε επιθυμεί να μάθει περισσότερα για την Ε.Ε., ή χρειάζεται γενικές πληροφορίες ή απαντήσεις σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα, μπορεί να απευθυνθεί στο πλησιέστερο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – EUROPE DIRECT.

Τα κέντρα αποτελούν το «σημείο εισόδου» και επικοινωνίας των πολιτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

To προσωπικό απαντά σε ερωτήσεις για την Ε.Ε. και παρέχει αμέσως κάθε σχετικό υλικό αναφοράς, ή παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους στη σωστή πηγή πληροφόρησης.
Η ενημέρωση είναι αμερόληπτη και ο τρόπος άμεσος, ολοκληρωμένος, ουδέτερος, εμπεριστατωμένος και πλουραλιστικός.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – EUROPE DIRECT – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ στελεχώνεται με έμπειρο, καλά καταρτισμένο προσωπικό με επικοινωνιακές δεξιότητες και καλή γνώση των ευρωπαϊκών θεμάτων, πρόθυμο να σας βοηθήσει και να σας απαντήσει σε κάθε ερώτημά σας ή απορία σχετικά με την Ε.Ε.

Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο EUROPE DIRECT:

 • Απαντήσεις σε γενικές ερωτήσεις για την ΕΕ σχετικά με την ιστορία, τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ.

 • Πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες και τα δικαιώματα που έχουν οι πολίτες  της ΕΕ σε θέματα καθημερινής ζωής και διαβίωσης σε κάποιο από τα κράτη – μέλη της Ένωσης και τρόπους για να τα ασκήσουν. Συγκεκριμένα, για θέματα εκπαίδευσης, αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, εργασιακών δικαιωμάτων, κανόνων αγοραπωλησιών, μετακίνησης, διαμονής, υγείας, ασφάλισης, δικαιωμάτων καταναλωτή, κ.ά.

 • Πληροφορίες για τα προγράμματα που προωθεί και υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τις προϋποθέσεις ωφέλειας και χρηματοδότησης απ’ αυτά.
 • Οδηγίες για την εύρεση συγκεκριμένων εγγράφων της ΕΕ, όπως νομοθεσία, επίσημες εκδόσεις, δελτία Τύπου, εκθέσεις, στατιστικές, έγγραφα εργασίας κ.λ.π. που αφορούν σε συγκεκριμένες πολιτικές της ΕΕ ή σε επιμέρους τομείς της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

 • Στοχευμένη καθοδήγηση στους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να απευθύνονται στους αρμόδιους οργανισμούς ή σε άλλα ευρωπαϊκά Δίκτυα εξειδικευμένης πληροφόρησης και να έχουν άμεσες, υπεύθυνες και ευκρινείς απαντήσεις στα ερωτήματά  τους.
 • Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για θέματα της ευρωπαïκής επικαιρότητας, ενισχύοντας μ’ αυτό τον τρόπο, το διάλογο, τη διάδραση με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς και την προώθηση της συμμετοχικότητας του πολίτη στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του και στη διαμόρφωση των ευρωπαïκών πολιτικών.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Περιφέρειας Πελοποννήσου λειτουργεί μέσα από ένα δίπολο ενημέρωσης στην Τρίπολη και το Ναυπλιο. Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου, προσφέρονται δωρεάν και μπορεί να τις αξιοποιήσει κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, φορέας ή υπηρεσία.

Τομείς δράσης και ενημέρωσης

Η σημερινή Ένωση είναι μεγαλύτερη, παρουσιάζει περισσότερη ποικιλομορφία και ασχολείται με όλο και πιο περίπλοκα θέματα.
Το 80% των Ευρωπαίων θεωρούν σημαντική την ενημέρωσή τους για τα ευρωπαϊκά ζητήματα.
Το 70% των Ευρωπαίων θέλουν να γνωρίζουν περισσότερα για τα δικαιώματά τους ως πολίτες.
Σχεδόν τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες για την Ε.Ε. είναι χρήσιμες και ενδιαφέρουσες, αλλά σχεδόν το ίδιο ποσοστό θεωρεί τη σχετική πληροφόρηση ανεπαρκή. Υπάρχει επιθυμία για μια πιο ανοιχτή συζήτηση, στο πλαίσιο της οποίας οι πολίτες θα εκφράζουν τις απόψεις τους για να επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Ε.Ε.

Για τους λόγους αυτούς το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – EUROPE DIRECT – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έχει σαν στόχο,τη συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στις προτεραιότητες και της πολιτικές της Ε.Ε. σε τομείς όπως :

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται τόσο στο «ευρύ κοινό» (αστικός, ημιαστικός και αγροτικός πληθυσμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου) όσο και σε «ομάδες στόχους» όπως : οργανώσεις κοινωνικού ή οικονομικού χαρακτήρα, επιχειρηματίες και επιχειρήσεις, συλλόγους, σχολεία, φοιτητές, σπουδαστές, εκπαιδευτικούς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, τοπικά και περιφερειακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, μετανάστες και ξενόγλωσσες ομάδες πληθυσμού από και εκτός των χωρών της Ε.Ε., αγρότες, και άλλες ομάδες.

ΣΚΟΠΟΣ του ΚΕΝΤΡΟΥ είναι να μεταφέρει την «Κοινοτική Πληροφόρηση» στις Περιφέρειες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με ποιους συνεργάζεται;

Για την επίτευξη των στόχων του Κέντρου – EUROPE DIRECT και την προώθηση των πολιτικών και στρατηγικών της Ε.Ε., (Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Θεσμικών οργάνων – Γενικών διευθύνσεων), το EUROPE DIRECT ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ενδεικτικά συνεργάζεται με :

 • Το Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και με εκπροσώπους της Επιτροπής και των Θεσμικών οργάνων – Γενικών Διευθύνσεων.
 • Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, ενεργούς και πρώην ευρωβουλευτές, βουλευτές και επιτροπές του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Με τα όμορα ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – EUROPEDIRECT και τους αντίστοιχους φορείς υποδοχής και φιλοξενίας :

 • το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – EUROPE DIRECT Καρδίτσας και Λάρισας και
 • το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – EUROPE DIRECT Πάτρας
 • Με εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς και υπηρεσίες :
 • την αιρετή Περιφέρεια Πελοποννήσου
 • με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και τα Επιμελητήρια όλης της χώρας
 • τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
 • τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου (Πολιτισμός, Περιβάλλον, κλπ)
 • τους συλλόγους εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των 4 νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • με τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου